Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Παλλήνη:Δημοτικό Συμβούλιο για δημοτικά κ.λ.π τέλη έτους 2015

Τρίτη 25 Νοεμβρίου ώρα 7 μ.μ συνεδριάζει στο Δημαρχείο, στο Γέρακα, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης για να αποφασίσει τα δημοτικά κ.λ.π τέλη που θα ισχύσουν για το 2015.
1. Συζήτηση και ενημέρωση για την υπόθεση Δήμου Παλλήνης & REDS ΑΕ, (ΠΕ -6-ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΜΠΑ).
2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2014.
3. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2014.
4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας– Δημοτικού Φωτισμού έτους 2015 Δήμου Παλλήνης.


5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2015 Δήμου Παλλήνης.
6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Ύδρευσης έτους 2015, Δήμου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2015, Δήμου Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Νεκροταφείου έτους 2015, Δήμου Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2015, Δήμου Παλλήνης.
10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, έτους 2015 Δήμου Παλλήνης.
11. Λήψη απόφαση περί προσδιορισμού των δόσεων για τα τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο και τα τέλη κατασκευής αποχετευτικού δικτύου.
12. Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού δόσεων για τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων .
13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, αρ. μελ. 01/2012.
 

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα πέντε ( 5) δημοτικά κτίρια».
 

16.Λήψη απόφασης περί μη υποβολής ενστάσεων κατά της ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης
«Πολεοδομική μελέτη–Πράξη Εφαρμογής του Εκτός Σχεδίου τμήματος Εντός του Οικισμού Βακαλόπουλου Π.Ε11 πολεοδομικής ενότητας Παλλήνης».
 

17.Λήψη απόφασης για συμπληρωματική σύμβαση για την προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους-σχολικούς φύλακες- του Δήμου Παλλήνης
18.Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων για το διάστημα από 15-12-2014 έως 31-12-2014.
19.Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου