Κατακραυγή εναντίον του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο αποχαρακτηρίζονται εκατομμύρια στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων, επιτρέπεται πλήθος δραστηριοτήτων στα δασικά οικοσυστήματα που οδηγούν στην αλλαγή του προορισμού τους και νομιμοποιείται σωρεία παρανομιών και αυθαιρεσιών, εκφράστηκε χθες από δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Από την πλευρά του, το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας υπογραμμίζει ότι το νομοσχέδιο αποτελεί την πλέον απροκάλυπτη και συστηματική παραβίαση του Συντάγματος και της Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία των δασών στην Ιστορία του ελληνικού κράτους. Και χαρακτηρίζει εμπαιγμό το γεγονός ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καθώς το περιεχόμενό του "δεν είναι δεκτικό σοβαρού σχολιασμού, αλλά μόνον άμεσης απόσυρσης στο σύνολό του".
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρχέλων, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ορνιθολογική, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Greenpeace, ΜΟm και WWF Ελλάς υπέβαλαν χθες τις παρατηρήσεις τους υπογραμμίζοντας πως είναι τόσο προβληματικό ώστε δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει βάση για συζήτηση και θα πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό τους.
Εξαρχής ξεκαθαρίζουν ότι σήμερα "ο μόνος ορισμός του δάσους και της δασικής έκτασης βρίσκεται στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 του Συντάγματος 1975/2001, η οποία επιλύει το θέμα οριστικά, με πλήρη δέσμευση και περιωπή συνταγματικού κανόνα και χωρίς επιφύλαξη νόμου. Ο ορισμός αυτός, που αξιοποιεί ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια (απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 32/2013, σκέψη 16η), δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον κοινό νομοθέτη. Διατάξεις και εγκύκλιοι που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά με διαφορετικό τρόπο είναι συνεπώς αμφίβολης συνταγματικότητας".
Όπως είναι γνωστό, το νομοσχέδιο εισάγει νέα κατηγορία, αυτή των δημοσίων γαιών, για να τις "αποσπάσει" από τα δασικά οικοσυστήματα και να τις αποχαρακτηρίσει. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στηλιτεύουν την πρακτική του ΥΠΕΚΑ, "που αφιερώνει 10 ημέρες διαβούλευσης, όταν για οποιαδήποτε απλή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο χρόνος είναι μεγαλύτερος".
Αναφέρονται επίσης στη "φτήνια" του νομοσχεδίου, αφού δεν υπάρχει υπάρχει καμία απολύτως επιστημονική βάση για τις επιλογές του, ενώ "από την αιτιολογική έκθεση απουσιάζουν βασικά ενημερωτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα η συνολική έκταση της χώρας, που αλλάζει καθεστώς προστασίας. Προφανείς ανακρίβειες (π.χ. «τροποποιούνται... διατάξεις... με σκοπό την πληρέστερη εναρμόνιση... με τις συνταγματικές διατάξεις... και την πρόσφατη νομολογία») παρουσιάζονται ως γεγονότα.