Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Υπουργείο Εσωτερικών:Απειλεί με πειθαρχικές διώξεις τους αιρετούςΑκόμη και με πειθαρχικές διώξεις απειλεί τους αιρετούς η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών στην περίπτωση, που δεν κλείσουν τάχιστα εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις με τους συμβασιούχους, την ώρα, μάλιστα, που η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει την μνημονιακή δέσμευση για την απόλυση 11.000 εντός του 2014.
Με εγκύκλιο, που εξέδωσαν την 31/12/2013 από κοινού οι Γ. Μιχελάκης και Λ. Γρηγοράκος καλούν τους αιρετούς να μην κάνουν δεκτά τα αιτήματα των αγωγών, που καταθέτουν οι επί σειρά ετών συμβασιούχοι και να μην συνομολογούν ότι με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους.
Χρησιμοποιούν, μάλιστα, τον ισχυρισμό ότι η κατάταξη συμβασιούχων σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους, καταστρατηγεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94, όπως ισχύει και επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς τους με μη προγραμματισμένες δαπάνες.
Παράλληλα, οι Μιχελάκης και Γρηγοράκος με τον ισχυρισμό της τήρησης του λόγου του 1 προς 5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις προσωπικού) στρέφονται κατά των επί σειρά ετών συμβασιούχους και υποστηρίζουν οτι με την μονιμοποίηση τους "στερούνται οι φορείς τη δυνατότητα πρόσληψης μονίμου προσωπικού, από τους διαθέσιμους επιτυχόντες σε διαδικασίες πρόσληψης υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ".
Ως εκ τούτου, η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών καλεί τους αιρετούς να ενεργοποιήσουν την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, που έχει αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης άσκησης όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι "δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε παραίτηση από άσκηση ενδίκων μέσων, προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου". Τέλος, προειδοποιούν ακόμη και με πειθαρχικές διώξεις.
 
ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου