Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Δημαιρεσίες στο Δήμο Παλλήνης την Κυριακή 7-9-2014ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου δημοτικής περιόδου 2014-2019, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, στις 07.09.2014, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10:30, για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη, από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή:

Α) μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Β) μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Γ) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δ) εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής (παρ.1 του άρθρου όγδοου του Ν.4279/14).


Υπάλληλος  του Δήμου μας παρακαλείται να επιδώσει την παρούσα.


Γέρακας,  02-09-2014

Ο προεδρεύων Σύμβουλος
    Φώτιος  Αβαρκιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου