Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Αμέλεια η μήπως κάτι σοβαρότερο βαραίνει τον δήμαρχο Παλλήνης κ.Ζούτσο;Την Τρίτη 17 Μαρτίου συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με διάφορα θέματα αρμοδιότητας του.

Μεταξύ αυτών το 7ο και 8ο αφορούσαν στο Δήμο Παλλήνης καθώς και στους όμορους της Ραφήνας ,των Σπάτων και του Χαλανδρίου.
Συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για δύο Μ.Π.Ε (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) οι οποίες αφορούσαν στην διέλευση υπόγειων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου υψηλής τάσης 150 KV από την Εύβοια προς την Αττική,εκ των οποίων ο ένας θα καταλήξει στο ΚΥΤ ΔΕΗ Παλλήνης στον Αγιο Νικόλαο,ενώ ο δεύτερος αφού περάσει από την Παλλήνη θα καταλήξει στις Αχαρνές.
Σύμφωνα με πρόταση των συγκεκριμένων μελετών,για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, πρέπει να τηρηθούν οι προυποθέσεις που ορίζονται από κανονισμούς και αποφάσεις  αρμοδίων φορέων. Ιδιαίτερη δε μνεία γίνεται σε περιπτώσεις που η διέλευση γίνεται κοντά από σχολεία και χώρους  όπου δραστηριοποιούνται μικρά παιδιά, όπως πιό συγκεκριμένα συμβαίνει στην οδό Λεονταρίου στην Παλλήνη όπου λειτουργούν το 4ο Δημοτικό Σχολείο,το 4ο Νηπιαγωγείο και το Κοινωνικό Φροντιστήριο,από τα οποία ο υπόγειος αγωγός περνάει σε απόσταση 10 μέτρων,στο απέναντι πεζοδρόμιο (η μελέτη αναφέρει ως μίνιμουμ ασφαλή απόσταση τα 3,5 μέτρα).
Οι προαναφερόμενοι Δήμοι Ραφήνας και Σπάτων με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων παρενέβησαν και τροποποίησαν τις αρχικές μελέτες διέλευσης των αγωγών ώστε να μεταφερθούν αυτοί εκτός χώρων επικινδυνότητας (π.χ εκτός Λ.Μαραθώνος που ήταν η αρχική πρόταση).Ο δε Δήμος Χαλανδρίου γνωμοδότησε αρνητικά σε ότι τον αφορά και για τον λόγο αυτό η γνωμοδότηση του Π.Σ Αττικής ήταν αρνητική ως προς την έγκριση της Μ.Π.Ε.
Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή Παλλήνης ως συνήθως ενεργώντας με τον γνωστό και μόνιμο τρόπο, εν κρυπτώ και παραβύστω,για μια ακόμα φορά έγραψε στα παλιά της παπούτσια το Δημοτικό Συμβούλιο.Το θέμα δεν ήρθε ποτέ για συζήτηση και γνωμοδότηση του σώματος.

Η δημοτική μας παράταξη ανέλαβε πρωτοβουλία και με γραπτό αίτημα που έφερε τις υπογραφές των δημοτικών μας συμβούλων Απόστολου Βολιώτη και Μήλιας Κόπτη και παρέμβαση-ομιλία του επικεφαλής μας κατά την διαδικασία,  ζήτησε από το Προεδρείο και τον εισηγητή του Περ.Συμβουλίου Αττικής να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος ώστε να τεθεί από την Παράταξη μας και να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης και να γνωμοδοτήσει το σώμα και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την καταλληλότητα της μελέτης.
Δυστυχώς, το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε καθώς αυτό θα έπρεπε να είχε υποβληθεί από τον ίδιο τον δήμαρχο κ.Ζούτσο εγκαίρως και όχι από εμάς, δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης , με αποτέλεσμα η Μ.Π.Ε να ψηφισθεί κατά πλειοψηφία.
Σημειωτέον ότι το ζήτημα ήλθε σε γνώση της δημοτικής αρχής Παλλήνης εγγράφως πριν αρκετό καιρό και μάλιστα είχε αναβληθεί η συζήτηση του από την Περιφέρεια στο παρελθόν, μετά από αίτημα και παρεμβάσεις άλλων δήμων, ώστε να γίνουν τροποποιήσεις-οι οποίες έγιναν- στις περιοχές τους.
Για μια ακόμη φορά ο κ.Ζούτσος και οι συν αυτώ, περί άλλα τυρβάζουν.Ακόμη και όταν πρόκειται για ζητήματα τόσο σοβαρά όσο η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών.
Τι άλλο να πούμε.....
 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
στ) Σύμφωνα τώρα με τα συνημμένα Σχέδια, προκύπτει ότι οι αποστάσεις από τους εγγύτερους χώρους εκπαίδευσης και υγείας είναι κατ’ ελάχιστον 30m (Σχέδιο ΚΑ-ΥΠ-ΣΧ1 – Σχολεία ΖΗΡΙΔΗ) με εξαίρεση το 4ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης (Σχέδιο ΚΑ-ΥΠ-ΣΧ1) το οποίο είναι επί της Λεωφ. Λεονταρίου, στο έρισμα της οποίας θα διέλθει η υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς Υ.Τ. (150kV). Στο Σχέδιο ΚΑ-ΥΠ-ΣΧ1 αλλά και πιο χαρακτηριστικά στην εικόνα του Σχήματος 2 (κλίμακα 1:1.000), έχει σημειωθεί απόσταση 10m από το 4ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης και το όμορο σε αυτό κτίριο που σήμερα στεγάζει το κοινωνικό φροντιστήριο του οικείου Δήμου, καθώς διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας. Η ελάχιστη αυτή απόσταση έχει μετρηθεί από το απέναντι στις εν λόγω χρήσεις έρισμα της Λεωφ. Λεονταρίου, αφού για λόγους προστασίας κυρίως του παιδικού πληθυσμού, ο φορέας του έργου δύναται να κατασκευάσει επί αυτού την υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς Υ.Τ.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου