Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Το Δημόσιο χρεώνει τις δικές του αυθαιρεσίες στους δικαιούχους κατοικιών ΟΕΚ των Εργατικών Κατοικιών ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗΠροκλητική Κυβερνητική Αναλγησία

Το Δημόσιο χρεώνει τις δικές του αυθαιρεσίες στους δικαιούχους κατοικιών ΟΕΚ των Εργατικών Κατοικιών ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ της Παλλήνης

Η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου με προκλητική αναλγησία απέρριψε ρύθμιση για την αποκατάσταση μιας κατάφωρης αδικίας σε βάρος πολιτών που απέκτησαν στέγη από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Αρνήθηκε να τους απαλλάξει από το πρόστιμο - ποινή έως και 10.000 ευρώ για αυθαίρετες κατασκευές από το ίδιο το δημόσιο οργανισμό!!!. Την ίδια ώρα με προκλητική θρασύτητα παρείχε απλόχερα φορολογική ασυλία και χάρισε δισεκατομμύρια οφειλών και προστίμων σε εξωχώριες εταιρίες, εφοπλιστικούς και πετρελαϊκούς ομίλους. Αυτούς φρόντισε να τους απαλλάξει από τους… δυσβάστακτους φόρους!!!

Τη ρύθμιση κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στις αρχές Απριλίου του 2014, μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Κίνησης «Παρέμβαση για έναν άλλο Δήμο», προκειμένου να υπάρξει πλήρης απαλλαγή από το παράβολο για τις αυθαιρεσίες που έγιναν κατά το στάδιο της κατασκευής με αποκλειστική ευθύνη του ΟΕΚ και να μην εξισώνονται με όσες πιθανόν παραβάσεις έγιναν μετά την παραχώρηση των διαμερισμάτων στους δικαιούχους.


Το ζήτημα έχει προκύψει από το 2013 και αφορά δεκάδες συμπολίτες μας στον οικισμό «Γρηγόρης Λαμπράκης», όπου έχουν πιστοποιηθεί, με εκθέσεις αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Παλλήνης αυθαίρετες κατασκευές χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων με υπαιτιότητα του ΟΕΚ και εν αγνοία των δικαιούχων, καθότι στον συμβολαιογράφο είχαν κατατεθεί σχέδια των πολυκατοικιών όπως ακριβώς είχαν κατασκευαστεί.

Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των δικαιούχων και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτοποίηση των εν λόγω αυθαιρεσιών ατελώς, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα επιβληθεί μόνο το ελάχιστο παράβολο των 500 ευρώ για την τακτοποίηση του συνόλου των κτιρίων, όπως ανακοινώθηκε δημοσίως από τον ίδιο τον δήμαρχο. Δέσμευση που παρέμεινε στα λόγια, καθώς η τελική ρύθμιση που υιοθετήθηκε (ν.4178, ΦΕΚ 174Α/8-8-2013) υποχρέωνε τους δικαιούχους – ιδιοκτήτες να καταβάλλουν το ποσόν των 10.000 ευρώ, ως παράβολο – ποινή για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών του ΟΕΚ.

  • Οι κυβερνητικοί συνεταίροι απέδειξαν για άλλη μια φορά ποια συμφέροντα υπηρετούν πιστά.

  • Τα δεκανίκια και οι υποτακτικοί τους στις τοπικές κοινωνίες για άλλη μια φορά σιώπησαν.

  • Αυτοί έχουν επιλέξει σύμμαχο και τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους.

Εμείς;

Διαβάστε τη σχετική τροπολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας»

Θέμα : Αυθαίρετες Κατασκευές πρώην ΟΕΚ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης κατοικιών και πολυκατοικιών με υπαιτιότητα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας από την ίδρυσή του το 1954 έως και την καταργησή του έχει κατασκευάσει μια πληθώρα κατοικιών που έχει παραχωρήσει στους δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι στην πορεία ανακάλυψαν ότι οι κατοικίες που τους είχαν παραχωρηθεί οριστικά ήταν αυθαίρετες στο σύνολό τους ή είχαν αυθαιρεσίες.
Από τα παραχωρητήρια συμβόλαια προκύπτει ότι οι αυθαιρεσίες δεν προήλθαν από τους δικαιούχους αλλά από τον ΟΕΚ. Όμως τον Φεβρουάριο 2012, με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, ο ΟΕΚ καταργήθηκε, ενώ με άλλο νομοθέτημα Ν. 4114/2013 ο ΟΑΕΔ καθίσταται πλέον καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πρώην ΟΕΚ.

Στην παράγραφο 15.α του Νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013) δόθηκε η δυνατότητα να υπαχθούν στο νόμο περί αυθαιρέτων «μόνο με την καταβολή του σχετικού παραβόλου και χωρίς την καταβολή του ειδικού προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί κτιρίων που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Η αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία είτε για το σύνολο των κτιρίων, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής.»
Με αυτόν τον τρόπο, όμως, τσουβαλιάζονται οι "δομικές" αυθαιρεσίες που έγιναν κατά το στάδιο της κατασκευής, αποκλειστικής ευθύνης του ΟΕΚ, με αυτές που πιθανόν έγιναν μετά από τους δικαιοπαρόχους, όπως η μετατροπή εξωστών σε δωμάτια ή η κατασκευή τζακιών και καπνοδόχων χωρίς άδεια. Επιπλέον υποχρεούνται οι δικαιούχοι να καταβάλουν παράβολο, το κόστος του οποίου δύναται να είναι ψηλό, ενώ αυτό θα προστεθεί και η αμοιβή μηχανικού, ο οποίος θα ετοιμάσει τον φάκελο για την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Για την ορθότερη αντιμετώπιση του θέματος των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων που έγιναν κατά το στάδιο κατασκευής οικισμών από τον πρώην ΟΕΚ, προτείνεται να συμπεριληφθεί η σχετική ρύθμιση στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ίδιου σχεδίου νόμου, ώστε να μην καταβάλλεται ούτε το σχετικό παράβολο, αντίθετα δε, τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης) που έλαβαν χώρα μετά την παραχώρηση των οριζοντίων ιδιοκτησιών από τον πρώην ΟΕΚ στους δικαιούχους να υπαχθούν στις γενικές ρυθμίσεις του νόμου σε ότι αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών, με την καταβολή και του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο.....
Τροποποιήσεις στο Ν. 3178/2013 (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013)

Α) στην παρ.1 του άρθρου 16 προστίθεται η περίπτωση ι) «Των κτιρίων σε οικισμούς του πρώην ΟΕΚ για παραβάσεις κατά το στάδιο κατασκευής τους και πριν παραδοθούν στους δικαιούχους».

Β) Η παρ. 15.α. του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις επί κτιρίων που αποδόθηκαν από τον πρώην Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών (ΟΕΚ) στους δικαιούχους και αυτές συνέβησαν μετά την παραλαβή των προσωρινών παραχωρητηρίων από αυτούς».

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Αθανασίου Νάσος

Μητρόπουλος Αλέξης

Ουζουνίδου Ευγενία

Πάντζας Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου